PODCAST3 อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี?

PODCAST3 เป็นการพูดคุยของทีมฟื้นฟู ศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ชีวา ในการนำข้อสงสัยมากมายจาก ญาติของผู้มาพักฟื้น ในครั้งนี้ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด มาช่วยกัน ไขข้อสงสัย ผู้ป่วยอัมพาต ที่มีปัญหาการกลืน ลองฟังดูนะครับ
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต ชีวา และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี?

นักกิจกรรมบำบัด มา ไขข้อสงสัย ผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องใส่สายให้อาหาร ว่า นักกิจกรรมบำบัด มีวิธีฟื้นฟูอย่างไร จนเอาสายให้อาหารออกได้

7เทคนิค การคุยกับผู้ป่วยอัมพาตที่พูดไม่ได้

เทคนิคการคุยกับผู้ป่วยอัมพาตที่พูดไม่ได้

การเรียนรู้ และนำ เทคนิคการสื่อสาร กับผู้ป่วยอัมพาตที่พูดไม่ได้ ไปใช้ จะช่วยให้ ผู้ป่วย สามารถสื่อสารกับคนในบ้านได้ ดีขึ้น

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep29 อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้?

ผู้ป่วย อัมพาต มักจะมีแขนขาอ่อนแรง มากบ้างน้อยบ้าง แต่ทำไม บางคนจึงมีปัญหาการพูด อ่าน เขียน ร่วมด้วย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep25 คุยกับนักแก้ไขการพูด : อัมพาต พูดไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

นักแก้ไขการพูด มาตอบคำถามผู้ป่วย อัมพาต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep24 อัมพาต พูดไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

นักแก้ไขการพูด ตอบคำถามผู้ป่วยอัมพาต ตอนที่1
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี