การแกัไขการพูด การกลืนสำหรับผู้ป่วยอัมพาต

แก้ไขการพุด การกลืน ในผู้ป่วยอัมพาต

ฝึกการกลืน

PODCAST3 อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี?

PODCAST3 เป็นการพูดคุยของทีมฟื้นฟู ศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ชีวา ในการนำข้อสงสัยมากมายจาก ญาติของผู้มาพักฟื้น ในครั้งนี้ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด มาช่วยกัน ไขข้อสงสัย ผู้ป่วยอัมพาต ที่มีปัญหาการกลืน ลองฟังดูนะครับ
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต ชีวา และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

PODCAST3 อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี? Read More »

อัมพาต กลืนไม่ได้

อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี?

นักกิจกรรมบำบัด มา ไขข้อสงสัย ผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องใส่สายให้อาหาร ว่า นักกิจกรรมบำบัด มีวิธีฟื้นฟูอย่างไร จนเอาสายให้อาหารออกได้

อัมพาต กลืนไม่ได้ ทำไงดี? Read More »

อัมพาต

Ep29 อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้?

ผู้ป่วย อัมพาต มักจะมีแขนขาอ่อนแรง มากบ้างน้อยบ้าง แต่ทำไม บางคนจึงมีปัญหาการพูด อ่าน เขียน ร่วมด้วย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep29 อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้? Read More »