Ep7 อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้?

อัมพาตพูดไม่ได้

อัมพาต เป็นภาวะที่สมองถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นจาก สมองขาดเลือด หรือ เลือดออกในสมอง จนทำให้เนื้อสมองตายลงอาการจึงขึ้นอยู่กับว่า เนื้อสมองส่วนที่ตายลงไปนั้นทำหน้าที่อะไร เช่น สมองซีกซ้าย ในส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาตายลง ผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนแรงของแขนขา ด้านขวา

อาการของอัมพาตที่พบบ่อยก็คือ อาการ แขนขาอ่อนแรง แต่เกือบครึ่งของผู้ป่วย มักจะมี ปัญหาอื่นร่วมด้วย ซึ่งจะได้เล่าในบทความนี้ ก็คืออาการที่ผู้ป่วย ไม่สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ หรือ ไม่สามารถเข้าใจคำพูดของคนรอบข้าง เกิดอะไรขึ้นกับสมองของผู้ป่วยกลุ่มนี้?

อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้

สมองส่วนไหนทำให้เราพูดได้?

สมอง มีสองซีก คือ ซ้ายกับขวา สมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารอยู่ที่ สมองซีกซ้าย โดยในสมองซีกซ้ายนี้มีทั้ง สมองส่วนที่ทำให้เราสามารถ สร้างคำพูดขึ้นมา และ ส่วนที่ทำให้เรา สามารถเข้าใจในคำที่พูดหรือคำที่ได้ยินมา

อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้

การพูดไม่ได้ แสดงว่า สมองส่วนที่ควบคุมการพูดนี้ตายไปด้วย?

ผู้ป่วยอัมพาต ที่มีหลอดเลือดสมองด้านซ้ายแตก หรืออุดตัน จนทำให้เนื้อสมองด้านซ้ายตายไป ซึ่งถ้าเป็นเนื้อสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว หรือความรู้สึกของ แขนขาด้านขวา ก็จะทำให้ แขนขาด้านขวาอ่อนแรง ยิ่งถ้าการตายของเนื้อสมองขยายวงกว้างขึ้นจนไปทำลายเนื้อสมองข้างเคียง คือ สมองส่วนที่สร้างคำพูด หรือ ส่วนที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคำพูด ตายไปด้วย ผู้ป่วยก็จะมีอาการพูดไม่ได้ หรือ ไม่เข้าใจในคำพูด ร่วมกับอาการแขนขาอ่อนแรง

อาการพูดไม่ได้ หรือทางการแพทย์เรียกว่า Aphasia แบ่งได้หลายกลุ่มมาก แต่กลุ่มที่พบบ่อย มี3กลุ่ม คือ

1 กลุ่มผู้ป่วยไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำที่มีความหมายที่ต้องการจะสื่อสารออกไปได้ หรือ พูดเป็นประโยคที่คนรอบข้างเข้าใจไม่ได้ โดยที่ผู้ป่วยยังเข้าใจคำพูดของคนรอบข้างอยู่ (Broca’s aphasia)

2 กลุ่มผู้ป่วยที่พูดออกมาเป็นคำได้ แต่คำพูดที่พูดออกมา คนฟังไม่เข้าใจ เพราะ ผู้ป่วย ก็ไม่เข้าใจคำพูดที่ตัวเองพูดออกมา (Wernicke’s aphasia)

3 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทั้งการพูดเป็นคำออกมาไม่ได้ และ ไม่เข้าใจ คำพูด ที่พูดออกมา หรือ คำพูดจากคนรอบข้าง(Global aphasia)

อัมพาตพูดไม่ได้

ปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ เมื่อผู้ป่วยได้ เริ่มรับการฟื้นฟู โดยทีมนักกายภาพ, นักแก้ไขการพูด ตั้งแต่ในระยะแรกที่เริ่มมีอาการอัมพาต และ ได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

โทร ได้ทุกวัน 0909250096 0969088890

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ       

                 3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต     ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             4 คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต