ไตวายระยะสุดท้าย ไม่ใช่ ระยะสุดท้ายของชีวิต

ไตวายระยะสุดท้าย ทำไมไม่ใช่ระยะสุดท้ายของชีวิต มันต่างกันตรงไหน
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี