Ep134 ทำไม อัมพาต ทำให้เหนื่อยง่าย?

อาการเหนื่อยง่าย ใระยะแรกที่เกิดอัมพาต เป็นอาการหนึ่งที่ตามมาพร้อมกับ การเป็นอัมพาต มีหลายสาเหตุ การเหนื่อยง่าย ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ในการทำกายภาพบำบัด การฟื้นตัวจากอัมพาต จึงช้าลง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต