Ep44 ทำไม อัมพาต ทำให้เหนื่อยง่าย?

ทำไม อัมพาต ทำให้เหนื่อยง่าย?

อาการเหนื่อยง่าย ในระยะแรกที่เกิดอัมพาต เป็นอาการหนึ่งที่ตามมาพร้อมกับ การเป็นอัมพาต มีหลายสาเหตุ ทั้งจากตัวโรคสมองเองและปัจจัยอื่นๆ การรีบ หาสาเหตุและแก้ไขภาวะเหนื่อยง่ายเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะ ในช่วง3เดือนแรกหลังจากเกิดอัมพาต ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู กายภาพบำบัด ความร่วมมือจากผู้ป่วย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำกายภาพบำบัด

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

การบริการประกอบไปด้วย

ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ แบบพักรายเดือน

ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง เบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกไตได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คลินิกทำเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง สามารถเบิกได้ตามสิทธิ คลินิกโรคหัวใจ