ชีวา :เสียงจากผู้ฟื้นฟู 18

ความรู้สึกของคุณแม่วันเพ็ญ เมื่อรู้ว่าต้องมาอยู่ที่ ศูนย์ดูแล และ เล่าถึงบรรยากาศในศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ชีวา ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา คลินิกกายภาพบำบัด

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
อัมพาต
กายภาพที่บ้าน