ชีวา :เสียงจากผู้มาฟื้นฟู17

คุณแม่วันเพ็ญ เล่าถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปใน2สัปดาห์ ที่ ชีวา

ชีวา คือ ศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดครบวงจร ประกอบด้วย คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ, ศูนย์ไตเทียม และการพักฟื้นฟูภายในศูนย์ ตั้งอยู่ที่ อ. บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน