คลิปวิดิโอ: วัคซีนโควิดเข็ม3 จำเป็นไหม?

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีข่าวการระบาดติดเชื้อครั้งใหญ่ในผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด ครบ2เข็ม จึงเกิดคำถามตามมาว่า วัคซีน 2เข็ม จะเอาอยู่ไหม? จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3 หรือไม่?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา

 บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน บางใหญ่ นนทบุรี     การบริการประกอบไปด้วย การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในรูปแบบ คลินิกกายภาพบำบัด หรือแบบพักรายเดือนภายในศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  ตลอดจน ศูนย์ไตเทียม ซึ่งผู้ป่วยไตวาย ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทอง สามารถฟอกไตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง รวมถึงการ ผ่าตัดหลอดเลือดเตรียมการฟอกไต โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด นอกจากนี้ ที่ชีวายังมี คลินิกแพทย์เฉพาะทางอื่นเช่น คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคกระดูกและข้อ อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน