ความคิดเห็นจากผู้มาฟื้นฟู

คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต

เสียงจากผู้มา ผ่าตัดเส้นฟอกไต 1

ขอบคุณ รอยยิ้ม ที่มอบให้ทีม แพทย์พยาบาล นะค่ะ

คลินิก ผ่าตัดเส้นฟอกไต และ ศูนย์ไตเทียม ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี
www.chewa.co.th

เสียงจากผู้มา ผ่าตัดเส้นฟอกไต 1 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เสียงจากผู้เข้าร่วม โครงการบัตรทองฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอัมพาต

อีกหนึ่งเสียงในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู กายภาพบำบัดหลังอัมพาตไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

เสียงจากผู้เข้าร่วม โครงการบัตรทองฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอัมพาต Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา :เสียงจากผู้ฟื้นฟู 18

ความรู้สึกของคุณแม่วันเพ็ญ เมื่อรู้ว่าต้องมาอยู่ที่ ศูนย์ดูแล และ เล่าถึงบรรยากาศในศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ชีวา :เสียงจากผู้ฟื้นฟู 18 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา: เสียงจากผู้มาพักฟื้น16

ความคิดเห็นของคุณแม่ วันเพ็ญ ต่อทีม นักกายภาพบำบัด ของศูนย์ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ชีวา: เสียงจากผู้มาพักฟื้น16 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา : เสียงจากผู้มาฟื้นฟู 15

ความคิดเห็นของคุณพ่อ ธนเดช เมื่อรู้ว่า ต้องมาอยู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา : เสียงจากผู้มาฟื้นฟู 15 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา : เสียงจากผู้มาพักฟื้น 14

ความคิดเห็นของคุณพ่อ ธนเดช ต่อ ทีม ดูแลของ ชีวา หลังจากมาพักฟื้น ที่ชีวา 1เดือน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา : เสียงจากผู้มาพักฟื้น 14 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา:เสียงจากผู้มาฟื้นฟู13

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา:เสียงจากผู้มาฟื้นฟู13 Read More »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา :เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 12

ความรู้สึกของคุณ แสงทอง ที่มีต่อ ทีมกายภาพบำบัด ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา ในการทำหน้าที่ดูแลฟื้นฟู คุณพ่อของท่าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา :เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 12 Read More »

คลินิกกายภาพ

ชีวา : เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 11

ความรู้สึกของคุณแม่ เกศินี เมื่อได้เห็นรอยยิ้มลูกสาวหลังจากมารับการฟื้นฟู ที่ ศูนย์ดูแล และฟื้นฟู ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา : เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 11 Read More »