ติดโควิดแล้วยังต้องฉีดวัคซีนไหม?

ทำไม คนที่ติดโควิด แล้วยังจำเป้นต้อง ฉีดวัคซีน แล้ว ต้องฉีดกี่เข็ม ฉีดเมื่อไหร่ คลิปนี้มีคำตอบ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา

 บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่ประกอบด้วย การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในรูปแบบ คลินิกกายภาพบำบัด หรือแบบพักรายเดือนภายในศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  ตลอดจน ศูนย์ไตเทียม ซึ่งผู้ป่วยไตวาย ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทอง สามารถฟอกไตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง รวมถึงการ ผ่าตัดหลอดเลือดเตรียมการฟอกไต โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด และ คลินิกแพทย์เฉพาะทางอื่นเช่น คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคกระดูกและข้อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ