สิ่งที่ต้องเตรียมมาใน วันนัดตรวจเส้นเลือด    

                 1. หลังจากที่ท่าน ได้ขึ้นทะเบียน ผ่านไลน์  ข้างต้นแล้ว ท่านจะได้ใบนัดวันพบศัลยแพทย์หลอดเลือดที่โรงพยาบาล 

                 2. ท่านเดินทางมาโรงพยาบาลในว้นเวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดในใบนัดตรวจเส้นเลือด

                 3. นำเอกสารดังต่อไปนี้ มาโรงพยาบาล

                                ใบส่งตัวจากอายุรแพทย์โรคไตจาก โรงพยาบาล ที่ท่านรักษาโรคไตอยู่  

                                ผลเลือดล่าสุด ไม่เกิน3เดือน ได้แก่ BUN/Cr/GFR , electrolyte, CBC, anti HIV, HbsAg   

                                ประวัติการตรวจรักษาโรคหัวใจ(ถ้ามี) เช่น ผลฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ(CAG), ผลเอคโค(echocardiogram)

                4. ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ประจำ

                 5. บัตรประชาชน ผู้ป่วย

                 6. ผู้ป่วยที่รับประทานยา ละลายลิ่มเลือด เช่นยา วาร์ฟาริน /ยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน ต้องแจ้งแพทย์เสมอ ถ้าไม่แน่ใจ นำยามาให้แพทย์ดู

                 7. ผู้ป่วยจะต้องมากับญาติสายตรงเพื่อมารับฟังแนวทางการรักษาและดูแลทั้งก่อน-หลังผ่าตัด

        หลังจากที่ ผู้ป่วยได้รับการตรวจเส้นเลือดแล้ว และทีมศัลยแพทย์หลอดเลือด ได้วางแผนผ่าตัด พร้อมกับกำหนดวันผ่าตัด  ผู้ป่วยบางรายอาจจะได้รับการผ่าตัดในวันตรวจเส้นเลือดในครั้งแรกเลยไลน์

ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม