ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 หลังจากที่ท่านได้รับการวางแผนและกำหนดวันผ่าตัด สิ่งที่ท่านต้องทำขั้นต่อไปก็คือ

         1. หมั่นบริหารแขนข้างที่จะผ่าตัดด้วยการบีบคลายลูกบอลยางช้าๆ บีบแล้วนับ1ถึง5ช้าๆ แล้วคลายมือออก บีบและคลายมือแบบนี้ต่อเนื่องนาน 20-30 นาที นับเป็น 1ครั้ง  ทำแบบนี้วันละ3-4ครั้งทุกวัน  

 

 

       2. ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน, โคปลิโดเกล หรือ ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วาร์ฟาริน, คูมาดิน ต้องหยุดยาก่อนถึงวันผ่าตัด7วัน และต้องแจ้งแพทย์ในวันแรกที่ตรวจเส้นเลือดก่อนผ่าตัด 

 

 

           3. หลังจากทราบว่าจะต้องผ่าตัดแขนข้างไหน ให้ผู้ป่วย งด การถูกเจาะเลือด/วัดความดัน/ให้น้ำเกลือหรือฉีดยา บริเวณแขนข้างที่จะผ่าตัด

 

          4. ผู้ป่วยที่ฟอกไตอยู่แล้ว ให้ วางแผนฟอกไตก่อนผ่าตัด1วัน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดเช่น สารเกลือแร่ผิดปกติ หรือ น้ำท่วมปอด

      5. สิ่งที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติในวันที่จะผ่าตัด

  • ผู้ป่วยไม่ต้องงดน้ำ, อาหาร 
  • ไม่ต้องงดยา ให้รับประทานยาความดัน/เบาหวาน หรือยาอื่นๆ ตามปกติ
  • งดยาต้านเกล็ดเลือด/ยาละลายลิ่มเลือด 1สัปดาห์ก่อนผ่าตัด   ถ้าผู้ป่วยลืม หยุดยาต้องแจ้งแพทย์ทันทีก่อนผ่าตัด
  • ผู้ป่วยจะต้องมาโรงพยาบาลพร้อมกับญาติสายตรงที่บรรลุนิติภาวะ 
  • ผู้ป่วยอาบน้ำทำความสะอาดแขนข้างที่จะผ่าตัดด้วยสบู่ให้สะอาด
  • กรณีมีไข้ เหนื่อย บวม ต้องแจ้งแพทย์ทันที  

                                    ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเส้นฟอกไตบางคน อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ จนสามารถใช้งานฟอกไตได้    สาเหตุ ส่วนหนึ่ง เกิดจาก ผนังหลอดเลือดที่มีความเสื่อมมาก ซึ่งมักจะพบใน ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยเบาหวาน หรือ หลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก  ไม่แข็งแรง

ศูนย์ไตเทียม