• ผู้ป่วยไม่ต้องงดน้ำ, อาหาร 
  • ไม่ต้องงดยา ให้รับประทานยาความดัน/เบาหวาน หรือยาอื่นๆ ตามปกติ
  • งดยาต้านเกล็ดเลือด/ยาละลายลิ่มเลือด 1สัปดาห์ก่อนผ่าตัด   ถ้าผู้ป่วยลืม หยุดยาต้องแจ้งแพทย์ทันทีก่อนผ่าตัด
  • ผู้ป่วยจะต้องมาโรงพยาบาลพร้อมกับญาติสายตรงที่บรรลุนิติภาวะ 
  • ผู้ป่วยอาบน้ำทำความสะอาดแขนข้างที่จะผ่าตัดด้วยสบู่ให้สะอาด
  • กรณีมีไข้ เหนื่อย บวม ต้องแจ้งแพทย์ทันที  
ศูนย์ไตเทียม