ปวดเข่า เรื่องที่ไม่ต้องทน

อาการปวดเข่า เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย จนบางครั้ง ปวดมากจนไม่สามารถใช้วิถีชีวิตได้ปกติ  การปวดเข่านี้มักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป และทำซ้ำ เช่น การวิ่ง, ขอเข่า, แบกน้ำหนักมาก โดยเฉพาะในคนอ้วน หรือ เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยสาเหตุอาจจะเกิดจาก 

1. ข้ออักเสบ จากภาวะ ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ หรือ จากโรครูมาตอยด์ Osteoarthritis

 2. กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นในหัวเข่าเกิดการอักเสบ ช้ำ หรือฉีกขาด Strain of knee ligament   หรือ กระดูกอ่อนในเบ้าของข้อหัวเข่าเกิดแตก Torn cartilage จากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานหัวเข่าที่มากเกินไป

 

คลินิกกายภาพ