คลิปวิดิโอ: ออกกำลังกาย สู้ โควิด ตอนที่2

คลิปวิดิโอนี้ นักกายภาพบำบัดได้สาธิตต่อจากคลิปที่แล้ว การออกกำลังกาย แบบคาร์ดิโอในบ้าน ที่ทำได้ แม้แต่ผู้สูงอายุ ในยุควิกฤติ โควิด-19