Ep197 รู้แบบนี้เลิก น้ำอัดลมไปนานแล้ว

โรคร้ายแรงมากมายที่ แฝงตัวมากับน้ำอัดลม ตัวการสำคัญก็คือ น้ำตาล
การป้องกันโรคเหล่านี้ ก็ด้วยการ หยุด น้ำอัดลม มาฟังเหตุผลที่จะทำให้คุณเลิกดื่มน้ำอัดลม
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต