วัดความดันที่ โรงพยาบาลแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง?

วัดความดันแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง จริงไหม?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep24 เราเป็นแค่ความดันสูงชั่วคราวหรือเป็นโรคความดัน?

เราเป็นแค่ ภาวะความดันสูงชั่วคราว หรือเป็นโรคความดัน รู้ได้ไง?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ผู้สูงอายุวัดความดันสูง แล้วต้องกินยาไหม?

ความดันสูงในผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
บางใหญ่ นนทบุรี

วัดความดันแล้วสูง แสดงว่าเป็น โรคความดันสูง?

การวัดความดัน ที่โรงพยาบาลแล้ว มากกว่า120/80
แล้วบอกว่า เป็น โรคความดัน อาจจะไม่ถูกต้องนัก!
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี