ชามือ โรค เส้นประสาทกดทับที่ข้อมือ

รู้จัก ชามือ จาก โรคเส้นประสาทกดทับที่ข้อมือ หรือ Carpal tunnel syndromen
และ การบริหารข้อมือที่ช่วยให้อาการดีขึ้น
นักกายภาพบำบัดประจำ
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ท่าบริหารแก้ มือชา

มือชา สาเหตุหนึ่งเกิดจาก เส้นประสาทที่ถูกกดทับ โดย พังผืด, เส้นเอ็น หรือ กล้ามเนื้อ เช่นใน ออฟฟิศซินโดรม, พังผืดรัดที่ข้อมือ คลิปนี้ นักกายภาพบำบัด ได้ สาธิต ท่าบริหารมือ ข้อมือ เพื่อ ลดการกดทับของเส้นประสาทที่มือ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี