ทำไมใจสั่น AFถึง น่ากลัว?

ใจสั่นแบบAFใน ผู้สูงอายุ อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องใจสั่น ภัยร้ายที่มากับ โรคใจสั่นแบบAF มีอะไรบ้าง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep43 ใจสั่น แบบAF รักษาหายไหม?

โรคใจสั่น AF รักษายังไง?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep42 ทำไม ใจสั่น AF ทำให้เกิดอัมพาต?

ใจสั่น AF ต้นเหตุอัมพาต

ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep41 รู้ได้อย่างไรว่าเป็นใจสั่นแบบ AF ?

AF โรคใจสั่นของผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี