อัมพาต ท่าฝึกการ ทรงตัว

อัมพาต นอกจากจะมี ปัญหาแขนขา ข้างใดข้างหนึ่ง อ่อนแรง แล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดตามมาด้วย ก็คือการทรงตัว การฝึกการทรงตัว จะช่วยให้ผู้ป่วยที่อ่อนแรง กลับลุกขึ้นมาเดินได้ คลิปวิดิโอนี้ ได้สาธิตท่าบริหารที่ช่วยในการทรงตัวของผู้ป่วย
ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

เทคนิค ฝึกลุกนั่ง ให้กับ ผู้ป่วยอัมพาต

ผู้ป่วยอัมพาต ที่มีอาการอ่อนแรงมาก จนไม่สามารถลุกนั่งเองได้ การที่ ผู้ดูแลมีความเข้าใจในการฝึก การนั่ง หรือ การฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลุกนั่ง การทรงตัว ย่อมทำให้ ผู้ป่วย มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น ไม่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

Ep203 เทคนิคแก้ไข เดินเซ ในผู้ป่วยอัมพาต

ผู้ป่วยอัมพาต ที่เริ่มยืนเดินได้ แต่ยังมีอาการเดินเซ เสี่ยงล้ม คลิปนี้ สอนเทคนิคกายภาพบำบัดแก้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ท่าบริหารป้องกันการล้มใน ผู้สูงอายุ

สาเหตุหนึ่งของการล้มในผู้สูงอายุ คือ การทรงตัว คลิปวิดิโอนี้ สาธิตท่าบริหารแบบทำเองที่บ้านได้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ ผู้สูงอายุ มีการทรงตัวที่ดีขึ้น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

การฝึกการทรงตัว ในผู้ป่วย อัมพาต

ปัญหาแรกๆของผู้ป่วย อัมพาต นอกจากเรื่องแขนขาอ่อนแรงแล้ว คือ ความไม่สามารถทรงตัวได้ของ ผู้ป่วย การทรงตัวไม่ได้นี้ ย่อมทำให้ การฝึกในด้านอื่นๆทางกายภาพบำบัดไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการฝึกการทรงตัวจึงเป็นบันไดขั้นแรกของ การฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาต
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี