ทำไมฟอกไตแล้วแขนบวม?

ทำไมฟอกไตแล้วแขนบวม
แก้ไขได้ถ้ารู้ต้นเหตุ
นพ เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

แขนมีจ้ำเลือดขณะฟอกไต ทำไงดี?

ตัวอย่างผู้ป่วยไตวายที่มีปัญหาเส้นฟอกไตจนได้รับการแก้ไขโดยศัลยแพทยืหลอดเลือด
“แขนเป็นจ้ำเลือดขณะฟอกไต”
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

แขนบวมขณะฟอกไต ทำไงดี?

ตัวอย่างผู้ป่วยไตวายที่มีปัญหาเส้นฟอกไต และได้รับการแก้ไข โดยศัลยแพทย์หลอดเลือด
ศูนย์ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep142 เส้นฟอกไต ตีบ ตรวจได้เองที่บ้าน

เส้นฟอกไต ตีบ ย่อมส่งผลให้ ผู้ป่วยไตวาย ไม่สามารถเข้ารับการฟอกไตได้ การตรวจพบว่า เส้นฟอกไต มีปัญหา ตั้งแต่ในระยะแรก ย่อมทำให้การแก้ไขทำได้ทันการณ์ คลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าวิธีการตรวจ เส้นฟอกไต ด้วยตัวเองที่บ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep138 ผ่าตัดเส้นฟอกไต ทำไมยังใช้งานไม่ได้?

การ ผ่าตัดเส้นฟอกไต เพื่อ เตรียมหลอดเลือดที่จะใช้ในการฟอกไต หลายครั้งที่การผ่าตัดเส้นฟอกไต ไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น คลิปนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี