แขนมีจ้ำเลือดขณะฟอกไต ทำไงดี?

ผู้ป่วยหญิง มาปรึกษาเรื่อง ขณะฟอกไตที่ ศูนย์ไตเทียมแห่งหนึ่ง เกิดมี จ้ำเลือดที่ต้นแขน มีอาการบวมปวดมากจนไม่สามารถฟอกไตต่อจนครบเวลาได้ ผู้ป่วยผ่าเส้นเลือดฟอกไตที่ข้อศอกซ้ายไปประมาณ 1 ปีใช้งานได้ปกติ

วันที่มีอาการ มีการเปลี่ยนตำแหน่งแทงเข็มมาเป็นบริเวณท้องแขนเหนือข้อพับศอกซึ่งปกติตำแหน่งท้องแขนนี้เส้นเลือดฟอกไตมักจะอยู่ลึกและวิ่งขนานไปกับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่มาเลี้ยงแขน

การแทงเข็มมีโอกาสแทงเข้าเส้นเลือดแดงนี้ซึ่งมีแรงดันเลือดสูง เกิดเลือดไหลจากการแทงได้มาก

ศัลยแพทย์ได้ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ที่แขนพบว่า หลอดเลือดแดง มีการ บาดเจ็บจนเกิดเป็นกระเปาะเส้นเลือดขนาดใหญ่

ไปกดเส้นประสาทข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดและชามือจากการกดทับเส้นประสาท

ศัลยแพทย์จึงได้ทำการผ่าตัดเข้าไปซ่อมหลอดเลือดที่บาดเจ็บและเอาก้อนเลือดที่กดทับเส้นประสาท ออกได้สำเร็จ

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

ศูนย์ไตเทียม และผ่าตัดเส้นฟอกไต

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ศูนย์ฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ