เป็นเบาหวานไม่อยากถูกตัดเท้าต้องทำสิ่งนี้

ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่อยากตัดเท้าต้องทำสิ่งนี้
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุ
คลินิกแผลเรื้อรัง ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep159 รักษาเบาหวาน ดูแค่ระดับน้ำตาลในเลือด ไม่พอ!

การตรวจน้ำตาลในเลือดแบบอดอาหาร ไม่พอ สำหรับการรักษาเบาหวาน แล้วต้องตรวจอะไรบ้างนอกจากการตรวจน้ำตาล
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep148 เป็น เบาหวาน ค่าไต แย่ลง ทำไงดี?

เป็นเบาหวาน ตรวจเลืดพบว่า ไตทำงานลดลง GFR แย่ลง ทำไงดี?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้ป่วยเบาหวาน จะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองไตวาย?

เป็นเบาหวาน รู้ได้ไง ว่า ไตวายแล้ว?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

5ข้อเสี่ยง ไตวาย ในคนเป็นเบาหวาน

เป็นเบาหวาน แล้วไม่อยาไตวาย ต้องทำสิ่งนี้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี