เป็นเบาหวาน ไม่อยาก ฉีดอิซูลิน ต้องทำสิ่งนี้

เป็นเบาหวาน ไม่อยากฉีดอินซูลิน ทำไงดี
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี