เป็นเบาหวาน ไม่อยาก ฉีดอิซูลิน ต้องทำสิ่งนี้

เบาหวาน

ใครที่เป็นเบาหวานคงจะคุ้นเคยกับคำว่า อินซูลิน คำว่า อินซูลิน เป็นสาร หรือ ฮอร์โมน ที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมาเพื่อดึงน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปในเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อ, ไขมัน เพื่อใช้เป็นพลังงาน รวมทั้งการ ดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าไปเก็บไว้ในตับเอาใว้เป็นพลังงานสำรอง ดังนั้น อินซูลิน จึงทำให้ ระดับน้ำตาลลดลง

เบาหวาน มาเกี่ยวกับ อินซูลิน ยังไง?

เวลาที่เรารับประทานอาหาร ลำไส้ดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือด ระดับน้ำตาลก็จะสูงขึ้น ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินออกมาเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะ กล้ามเนื้อ ดึงน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ เอาไปใช้เป็นพลังงาน น้ำตาลในเลือด ที่เหลือ ก็จะถูกดึงไปเก็บใว้ในตับ หรือ เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกาย โดยเฉพาะคนที่รับประทานอาหารมากเกินไป ในทางกลับกัน คนที่อดอาหาร เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ร่างกายก็จะสร้างอินซูลินลดลง ก็จะเกิดปรากฎการณ์ที่กลับกัน คือ น้ำตาลที่สะสมเอาใว้ก็จะถูกดึงกลับเข้ามาในกระแสเลือด เพื่อ เอาไปใช้ในเซลล์ต่างๆของร่างกาย อินซูลินจึงมีหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้คงที่

6วิธีที่ช่วยให้ไม่ต้องฉีดอินซูลิน

ลดน้ำหนัก ผู้ป่วยที่มี น้ำหนักเกิน ลดน้ำหนักลง 5-7% เช่นคนที่น้ำหนัก60กก ลดน้ำหนักลง 3กก ก็ทำให้ ระดับน้ำตาลควบคุมได้ดีขึ้น

เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังแบบมีแรงต้าน เช่น การยกน้ำหนัก, ท่าบริหารแบบอยู่กับที่เช่น วิดพื้น ออกกำลังกายแบบนี้ 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ช่วยให้ อินซูลินในร่างกายทำงานในการดึงน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้น

ออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหว แอโรบิค การออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง, การเดินเร็ว อย่างน้อย ครั้งละ30นาที ออกกำลัง 5ครั้งต่อสัปดาห์

ทำกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย ใครที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆ ก็ พยายาม เคลื่อนไหวร่างกายให้มากที่สุดในแต่ละวัน เช่น ใช้การขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์, ดูทีวีก็ออกกำลังกายไปด้วย, ใช้การเดินลดการใช้รถ, ทำความสะอาดบ้าน

เลือกรับประทานอาหาร เน้น ผักให้มากขึ้น ลดแป้ง ของหวาน เลือกที่จะปรุงอาหารรับประทานเอง, ลดปริมาณการรับประทานขนม หรือของหวาน เช่น ใช้การแบ่งรับประทานกับคนในบ้าน ลดของมัน ของทอด

จดบันทึกสิ่งที่เรารับประทานทุกอย่าง การจดบันทึกจะช่วยให้เรามาทบทวน อาหารที่เรารับประทาน นำข้อมูลที่บันทึกมาปรึกษากับ แพทย์ นักโภชนากร ทำให้เราวางแผนการรับประทานอาหารได้ถูกต้อง

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  แบบพักรายเดือน เพื่อ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด         

                 ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต

               คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกได้ตามสิทธิ  

             คลินิกโรคหัวใจ 

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต,เบาหวาน,อินซูลิน