สอนเทคนิคก้าวขึ้นบันได สำหรับผู้ป่วย อัมพาต

การฝึกก้าวขึ้นบันได เป็นอีกขั้นตอนในการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้การยกขา ก้าว การทรงตัว ในคลิปนี้ นักกายภาพบำบัด ได้มา สาธิต ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ฟื้นฟูอัมพาต
บางใหญ่ นนทบุรี

อัมพาต ขาอ่อนแรง ผู้ดูแลช่วยได้

ผู้ป่วย อัมพาต แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก จนไม่สามารถ ลุกนั่ง หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้ บทบาทการฟื้นฟู กายภาพบำบัด จึงอยู่ที่ ผู้ดูแล ที่จะต้อง ช่วยทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย ก่อนที่ผู้ป่วย จะหมดโอกาสของการฟื้นฟู และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในที่สุด คลิปวิดิโอนี้ นักกายภาพบำบัด ได้สาธิต ท่า บริหารขาผู้ป่วย ทำโดยผู้ดูแล
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์พักฟื้นฟู ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ท่าบริหารขา สำหรับผู้ป่วย อัมพาต

การบริหารแขนขาข้างที่อ่อนแรงอยู่เสมอ ย่อมทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้น รวมไปจนถึงสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อนั้นฟื้นตัวได้ดีขึ้น
ในคลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าถึงการบริหารในส่วนของขาที่อ่อนแรงบ้าง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ท่าบริหาร ขา สำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

คลิปวิดิโอนี้ ได้ สาธิต การบริหารในส่วนของขา ผู้ป่วยติดเตียง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี