ไม่ฟอกไต เพื่อแลกกับอิสรภาพของชีวิต

ปฎิเสธฟอกไต เพราะไม่อยากสูญอิสรภาพ หมอมีทางเลือก การล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน ด้วยเครื่องอัตโนมัต APD
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

ล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ ดีกว่า ฟอกไตทางหลอดเลือด ?

การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ ต่างจากการล้างไตทางหน้าท้องแบบทั่วไปอย่างไร?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี