ล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ ดีกว่า ฟอกไตทางหลอดเลือด ?

การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ ต่างจากการล้างไตทางหน้าท้องแบบทั่วไปอย่างไร?

การล้างไตทางหน้าท้อง แบบ อัตโนมัติ ชื่อก็บอกว่า อัตโนมัติ แสดงว่า มีเครื่องมือพิเศษที่เข้ามาจัดการ เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างไต แทนผู้ป่วย วิธีนี้เราเรียกว่า APD (automate peritoneal dialysis) เป็นการให้เครื่องทำงานล้างไต ขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับในช่วงกลางคืน ซึ่งก็หมายความว่า ในช่วงกลางวัน ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตได้อย่างปกติ ตัดปัญหาที่เกิดจากการล้างไตทางหน้าท้องแบบเดิม หรือ CAPD กล่าวคือ การล้างไตแบบเดิมนี้ ผู้ป่วยต้องทำการล้างไตวันละหลายๆครั้ง ยิ่งเป็นผู้สูงอายุก็ต้องหาคนดูแลมาทำการล้างไตให้ การล้างไตแต่ละครั้งก็ต้องมีการถอดสาย ต่อสายของถุงน้ำล้างไต โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อก็มากขึ้น เวลาในการที่จะได้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็เสียไปกับการฟอกไต เวลาเดินทางออกนอกบ้านก็จะต้องหามุม หาสถานที่ที่จะต้องล้างไต

การล้างไตทางหน้าท้องแบบ APD ดีว่าการฟอกไตทางหลอดเลือดตรงไหน?

โดยทั่วไป ไม่สามารถบอกได้นะครับว่า วิธีการล้างไต หรือ ฟอกไต แบบไหนดีที่สุด เพราะว่า ผู้ป่วยแต่ละคน มีสภาพร่างกาย, สภาพแวดล้อม, วิถีการดำเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน การเลือกว่าวิธีไหนเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วย และ แพทย์ จะมานั่งคุยร่วมกันเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยคนนั้น

ในบทความนี้ก็จะชี้มุมมองด้านหนึ่ง ที่เป็นจุดเด่นของการล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการฟอกไตทางหลอดเลือด แต่ไม่ได้หมายความว่า การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ ดีที่สุด หรือ ดีกว่าการฟอกไตทางหลอดเลือด นะครับ

ชีวิตมีอิสระมากกว่า

การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัติโนมัติ APD ทำให้ผู้ป่วยมีอิสระในการใช้ชีวิต เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทางหลอดเลือด ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการฟอกไตที่ศูนย์ฟอกไตประจำตัว สัปดาห์ละ2-3ครั้ง นั้นหมายความว่า 2-3วันในแต่ละสัปดาห์ ผู้ป่วยจะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ไกลจากศูนย์ฟอกไตและอีกอย่าง หลังจากฟอกไตเสร็จ ผู้ป่วยก็มักจะมีอาการอ่อนเพลีย จึงเท่ากับว่า เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยถูกใช้ไปกับการฟอกไต การย้ายศูนย์เพื่อฟอกไตชั่วคราวก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการจองคิวฟอกไต ซึ่งมักจะเต็มและเลือกเวลาไม่ได้ การส่งต่อข้อมูลระหว่างศูนยืฟอกไต ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ในขณะที่ การล้างไตทางหน้าท้องแบบAPD ผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดการเอง ไม่ต้องพึ่งศูนย์ฟอกไต และ ใช้เครื่องในการล้างไตซึ่งทำเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ในช่วงกลางวันผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน, เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ

ไม่ต้องคุมอาหารหรือน้ำมาก

การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัติโนมัติ APD เป็นการขับของเสียและน้ำที่เกินทุกวัน ซึ่งเป้นการทำงานที่ใกล้เคียงกับการทำงานของไต หมายถึงของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายจะไม่เกิดการสะสมในร่างกายหลายวัน ซึ่งต่างจากการฟอกไตทางหลอดเลือด ซึ่งต้องรอให้ของเสีย, น้ำ, สารเกลือแร่ สะสมในร่างกายระดับหนึ่งแล้วจึงมาขับออกทางการฟอกไตทางหลอดเลือด 3ครั้งต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยจึงต้องถูกจำกัดอาหาร ปริมาณน้ำ อย่างมากเพื่อไม่ให้ของเสีย หรือ ปริมาณน้ำเกิดการสะสมที่เร็วจนก่อให้เกิดปัญหาก่อนที่จะถึงวันที่ต้องฟอกไตในครั้งต่อไป

ไม่ต้องเจ็บปวดจากการแทงเข็มในแต่ละครั้งที่ล้างไต

การล้างไตทางหน้าท้องแบบ อัตโนมัติ APD ไม่ต้องเจ็บปวดจากการแทงเข็มเพื่อฟอกไตทางหลอดเลือดในแต่ละครั้ง

ตัดปัญหาเรื่องเส้นฟอกไต

การล้างไตทางหน้าท้องแบบอัตโนมัติ APD ทำให้ตัดปัญหาการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขน หรือ วางสายฟอกไตที่ หน้าอก หรือลำคอ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเบาหวาน มักจะมีปัญหาของหลอดเลือดที่มีความเสื่อมทำให้การผ่าตัดทำเส้นที่แขนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อย หรือ ใช้งานในการฟอกไตได้ไม่นาน

เนื้อไตที่เหลือมีการเสื่อมที่ช้ากว่า

การล้างไตทางหน้าท้อง มีแนวโน้มที่จะรักษาเนื้อไตที่เหลืออยู่ให้เสื่อมช้ากว่าการฟอกไตทางหลอดเลือด โดยดูจาก ปริมาณปัสสาวะที่ยังคงมีอยู่หลังจากผู้ป่วยรับการล้างไตทางหน้าท้อง เมื่อเทียบกับ ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทางหลอดเลือด การมีเนื้อไตที่หลงเหลืออยู่มากเท่าใด โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีชีวิตที่ยืนยาวก็จะมากขึ้นด้วย การที่ ผู้ป่วยเข้ารับการฟอกไตางหลอดเลือด แล้วมีปัสสาวะลดลง อธิบายจาก เวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการฟอกไตทางหลอดเลือด เครื่องฟอกไตจะดึงเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วย ย่อมมีผลทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลง โอกาสที่ ไตจะขาดเลือดไม่มากก็น้อย ทำให้ไตของผู้ป่วยก็จะยิ่งทำงานลดลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่การล้างไตทางหน้าท้อง ไม่ได้มีผลกระทบกับปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไต

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  แบบพักรายเดือน เพื่อ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด         

                 ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต

               คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกได้ตามสิทธิ  

             คลินิกโรคหัวใจ 

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต