หมวดอื่น

ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ

Ep197 รู้แบบนี้เลิก น้ำอัดลมไปนานแล้ว

โรคร้ายแรงมากมายที่ แฝงตัวมากับน้ำอัดลม ตัวการสำคัญก็คือ น้ำตาล
การป้องกันโรคเหล่านี้ ก็ด้วยการ หยุด น้ำอัดลม มาฟังเหตุผลที่จะทำให้คุณเลิกดื่มน้ำอัดลม
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep197 รู้แบบนี้เลิก น้ำอัดลมไปนานแล้ว Read More »

วัคซีนโควิด

ผู้สูงอายุฉีด วัคซีนโควิด จะอันตรายไหม?

ความกังวลต่อ ผลข้างเคียงของ วัคซีนโควิด โดยเฉพาะกับ ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเกิด ปัญหา อัมพาตหลังฉีด ทำให้ ผู้ป่วยและญาติ ชะลอการฉีด วัคซีนดควิดในผู้สูงอายุ ตกลงว่า ผู้สูงอายุ ควรฉีดวัคซีนไหม?

ผู้สูงอายุฉีด วัคซีนโควิด จะอันตรายไหม? Read More »