เสียงจากผู้เข้าร่วม โครงการบัตรทองฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอัมพาต

เสียงจากผู้เข้าร่วม โครงการบัตรทองฟื้นฟูผู้ป่วยหลังอัมพาต

อีกหนึ่งเสียงในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู กายภาพบำบัดหลังอัมพาตไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์อัมพาต และ ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

www.chewa.co.th

ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

การบริการประกอบไปด้วย

ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ แบบพักรายเดือน

ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง เบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกไตได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คลินิกทำเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง สามารถเบิกได้ตามสิทธิ

key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต