Ep131 อัมพาต เท้าตก รักษาได้ไหม?

อัมพาต เท้าตก รักษาได้ไหม?

” เป็น อัมพาต แล้วจะกลับมาเดินได้ไหม?”

เป็นคำถามที่ผู้ป่วยอัมพาต ที่มีอาการแขนขาอ่อนแรกมักจะถามอยู่เสมอ นอกจาก การที่ขาอ่อนแรงแล้วทำให้ ผู้ป่วย อัมพาต เดินไม่ได้แล้ว ยังมีอีกปัจจัย คือ การเกิดภาวะเก็งตัวของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้า จะเกิดการผิดรูปของฝ่าเท้า คือ ปลายเท้าจิกลง หรือ foot drop การเกิด ปลายเท้าจิกลงตลอเวลา เกิดจากอะไร แล้วจะรักษาอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด

ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

การบริการประกอบไปด้วย

ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ แบบพักรายเดือน

ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง เบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกไตได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คลินิกทำเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง สามารถเบิกได้ตามสิทธิ คลินิกโรคหัวใจ

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย , คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต