ชีวา: เสียงจากผู้มาพักฟื้น16

ความคิดเห็นของคุณแม่ วันเพ็ญ ต่อทีม นักกายภาพบำบัด ของ ชีวา ศูนย์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

ชีวา คือ ศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดครบวงจร ประกอบด้วย คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ, ศูนย์ไตเทียม และการพักฟื้นฟูภายในศูนย์ ตั้งอยู่ที่ อ. บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน