การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด จำเป็นไหม?

สงสัยว่า ฉีดวัคซีนครบแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันสูงแค่ไหน? การตรวจเลือดหาระดับภูมิคุ้มกัน จะมีประโยชน์ไหม?

คลิปวิดิโอนี้มีคำตอบ นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา ศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน