เหนื่อยง่าย หลังหายจากโควิด รักษาได้?

Long Covid เหนื่อยง่าย หลังจากหายโควิด รักษาได้?

หายจากโควิด กลับมาบ้าน ทำไมยังเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก แบบนี้จะรักษาได้ไหม?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

แพทย์ที่ปรึกษา ชีวา*

*ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่ประกอบด้วย การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในรูปแบบ คลินิกกายภาพบำบัด หรือแบบพักรายเดือนภายในศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ตลอดจน ศูนย์ไตเทียม ซึ่งผู้ป่วยไตวาย ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทอง สามารถฟอกไตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง รวมถึงการ ผ่าตัดหลอดเลือดเตรียมการฟอกไต โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด และ คลินิกแพทย์เฉพาะทางอื่นเช่น คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคกระดูกและข้อ

บางใหญ่ นนทบุรี

*ชีวา ประกอบด้วย คลินิกกายภาพบำบัด, ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วย, คลินิกโรคกระดูก, คลินิกโรคหัวใจ, ศูนย์ไตเทียม

กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน