ปัญหาความยุ่งยากในการล้างไตหน้าท้องที่บ้าน จะหมดไป เมื่อ ท่านมอบความใว้วางใจ ให้ ชีวา ทำหน้าที่แทนท่าน ด้วย โปรแกรมพักรายเดือนพร้อม ล้างไตทางหน้าท้อง ราคาเพียง 29,000บ/เดือน* 

การบริการประกอบไปด้วย

ห้องพักแบบรวมแยกชายหญิง มีห้องน้ำในตัว ผู้ป่วยสามารถเลือกเป็นห้องพักแบบห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่ได้

การดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน อาหาร3มื้อ

การดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง ตามแผนการรักษาจากแพทย์

*ราคานี้ไม่ได้รวม ค่าน้ำยาล้างไต, ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างไต, วัสดุสิ้นเปลืองเช่น แพมเพิส, ค่ารถพยาบาลทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน , การพยาบาลพิเศษ เช่น การทำแผล, ให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา