การล้างไตทางหน้าท้อง มีข้อดีหลายประการ    ตั้งแต่

                 ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการ เดินทางมาศูนย์ฟอกไตเกือบทุกวัน ในขณะที่ ผู้ป่วยที่เลือกล้างไตทางหน้าท้อง สามารถใช้เวลาทำกิจกรรมได้อย่างอิสระมากกว่า

                 ปลอดภัยกว่าไม่ต้องเสี่ยง ความดันตก หรือ หัวใจหยุดเต้น ขณะฟอกไต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยโรคหัวใจ

                เนื้อไตถูกทำลายช้ากว่า วิธีการฟอกไต ผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้อง จึงยังคงมีปัสสาวะอยู่

                ไม่ต้องเจอปัญหา เส้นฟอกไตตีบตัน จนฟอกไตไม่ได้ 

                ไม่ต้องจำกัดอาหารมากเหมือน ผู้ป่วยที่เลือกฟอกไต   

เห็นไหมครับ ข้อดีของการล้างไตหน้าท้องมีมากมาย จน ผู้ป่วยที่คุ้นเคยกับการล้างไตหน้าท้อง ไม่ยอมเปลี่ยนมาฟอกไต  แต่ ปัญหาสำคัญของการล้างไตหน้าท้องก็คือ ผู้ป่วย หรือ ผู้ดูแล ไม่คุ้นเคยกับการที่ต้องทำการล้างไตที่บ้านเอง ทำให้ ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง ปฎิเสธการล้างไตหน้าท้อง 


                          ปัญหาความยุ่งยากในการล้างไตหน้าท้องที่บ้าน จะหมดไป เมื่อ ท่านมอบความใว้วางใจ ให้ ชีวา ทำหน้าที่แทนท่าน ด้วย โปรแกรมพักรายเดือนพร้อม ล้างไตทางหน้าท้อง 29,000บ/เดือน* 

การบริการประกอบไปด้วย

   ห้องพักแบบรวมแยกชายหญิง มีห้องน้ำในตัว

ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน

อาหาร3มื้อ

ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง ตามแผนการรักษาจากแพทย์

*ราคานี้ไม่ได้รวม ค่าน้ำยาล้างไต, ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างไต, วัสดุสิ้นเปลืองเช่น แพมเพิส, ค่ารถพยาบาลทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน , การพยาบาลพิเศษ เช่น การทำแผล, ให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ