บทความ: ฉีดวัคซีนครบแล้วยังติดโควิดได้ จะฉีดวัคซีนไปทำไม?

ข่าวการติดเชื้อโควิดของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว จากการรายงานใน NEJM รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งในบทความที่แล้ว ผมได้เล่าสาเหตุว่าทำไม การได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว ก็ยังคงสามารถที่จะติดเชื้อและป่วยจากโควิดได้ จนมีคำถามที่น่าสนใจเข้ามาถามจำนวนมากว่า เมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังติด เราจะดิ้นรนฉีดวัคซีนไปทำไม รอติดเชื้อเอง แล้วมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดีไหม?

ตอบว่า ไม่ดีแน่ครับ!

3เหตุผลที่การฉีดวัคซีนมีความจำเป็น

1.วัคซีนลดการเสียชีวิตและลดอาการหรือความรุนแรงจากการติดเชื้อ

ไม่มีวัคซีน ใดๆในโลกที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้100% ซึ่งก็หมายความว่า ผู้ที่ ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดได้่ ที่เรียกว่า Breakthrough infection ยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของ โควิดสายพันธ์ุเดลต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากกว่า, แพร่เชื้อได้มากกว่า, มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิม ทำให้การติดเชื้อหลังได้วัคซีนครบก็จะพบได้มากขึ้นไปอีก แต่การติดเชื้อนี้ มิได้บอกว่า วัคซีนไม่ได้ผล หรือไม่ดี เพราะประโยชน์ที่ได้จริงๆจากการฉีดวัคซีนคือ วัคซีนไม่ว่าจะเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงหรือปานกลาง ล้วนแล้วแต่ช่วย ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากสายพันธ์ุเดิม, อัลฟ่า หรือ เดลต้า ก็ตาม

นอกจากนี้ วัคซีนยังช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบเมื่อเกิดการติดเชื้อก็จะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย จึงเป็นเหตุผลที่ประชากรที่มีตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจึงควรได้รับวัคซีน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

2.วัคซีนช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด

การแพร่เชื้อของคนที่มีการติดเชื้อโควิด เชื้อจะถูกกระจายออกไปจากสารคัดหลั่งเวลาที่ผู้ป่วยไอจาม ความรวดเร็วในการแพร่เชื้อจึงขึ้นกับปริมาณเชื้อในผนังลำคอหรือโพรงจมูก ยิ่งมีปริมาณเชื้อมากและเชื้ออยู่นานการกระจายเชื้อไปให้คนอื่นก็ง่ายขึ้น มีรายงานเปรียบเทียบ จำนวนเชื้อในคอ โพรงจมูก ในผู้ป่วยโควิด ในกลุ่มที่ได้วัคซีนครบแล้ว และไม่ได้วัคซีน พบว่ากลุ่มที่ได้วัคซีนครบแล้วจะมีจำนวนเชื้อในคอน้อยกว่า และ เชื้ออยู่ในลำคอหรือโพรงจมูกไม่นาน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยได้วัคซีน ซึ่งหมายถึง โอกาสที่จะแพร่เชื้อก็จะลดลงไปด้วย เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ลดการเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อ ทำให้เพื่มโอกาสที่ชุมชนจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วขึ้น(CDC)

แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า กลับพบว่า จำนวนเชื้อในลำคอผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครบแล้วกับผู้ที่ไม่เคยได้วัคซีน มีปริมาณใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วจะยังสามารถที่จะได้รับเชื้อและแพร่เชื้อต่อไปได้ แต่จากการศึกษาในสิงคโปร ก็พบว่า ถึงแม้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะมีเชื้อในโพรงจมูกมากแต่ระดับเชื้อในจมูก ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวัคซีนก็ยังมีประโยชน์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาการป่วยที่รุนแรง หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อ แม้ว่าวัคซีนจะไม่สามารถหยุดการแพร่เชื้อต่อไปได้ ก็ตาม

การติดโควิดเองตามธรรมชาติ ก็มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับการฉีดวัคซีนไหม? ไม่เหมือนกันครับ การได้รับวัคซีนทำให้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าการติดเชื้อเองโดยธรรมชาติ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่า ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนถึง 2เท่า อีกทั้งการติดเชื้อเองตามธรรมชาติ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน ดังนั้นผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน แม้ว่าจะเตยการติดเชื้อโควิด มาก่อน ก็ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการติดเชื้อซ้ำ

3.วัคซีนป้องกันไม่ให้คนรอบข้างเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเสียชีวิต หรือเกิดอาการที่รุนแรงจากการติดเชื้อโควิด แต่การฉีดวัคซีนยังช่วยให้เราไม่แพร่เชื้อไปให้กับผู้คนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุ, คนอ้วน, เบาหวาน, โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อมีการติดเชื้อนั้นหมายถึงความสูญเสียที่จะตามมามากมาย

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา

 บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

โทร ได้ทุกวัน 0909250096 0969088890

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ       

                 3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต     ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             4 คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต