บริการฟอกไตออนไลน์

ศูนย์ไตเทียม

ฟอกไตออนไลน์ online Hemodiafiltration (ol-HDF)

การฟอกไตแบบออนไลน์ เป็นทางเลือกที่กว่า การฟอกไตแบบเดิม (Hemodialysis)

การศึกษาจำนวนมาก ยืนยันว่า การฟอกไตแบบออนไลน์ สามารถกำจัดของเสียในตัวผู้ป่วยไตวายได้อย่างสมบรูณ์ใกล้เคียงกับการทำงานของไตจริง ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

หลังฟอกไตแบบออนไลน์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะรู้สึกสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย ลดอาการคัน ผิวไม่คล้ำ อีกทั้ง ผู้ป่วยที่ ฟอกไตแบบ ออนไลน์ จะพบว่ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่า, ภาวะซีดน้อยกว่า, โอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคอัมพาตก็ลดลง เมื่อเทียบกับการฟอกไตแบบเดิม

ฟอกไตออนไลน์

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สามารถเปลี่ยนมา รับบริการ ฟอกไตออนไลน์ ที่ ศูนย์ไตเทียมชีวา สาขา บางใหญ่ ได้

ผ่าตัดเส้นฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ