แพกเกจ ผ่าตัดเส้นฟอกไต


                      เพราะ เส้นฟอกไต คือ เส้นชีวิต สำหรับ ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต    การผ่าตัดที่ไม่ทันการณ์ ย่อมไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วย

               ศูนย์ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา เสนอ แพกเกจผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขน แบบเส้นจริง หรือ AVF  ราคา 20,000บาท

          ราคานี้ เป็นค่าใช้จ่ายรวมในการผ่าตัด ประกอบด้วย ค่าแพทย์ ทีมพยาบาล, ค่ายาและเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัด, ค่ายากลับบ้านเฉพาะที่เกี่ยวกับการผ่าตัด, ค่าตรวจ1ครั้งหลังผ่าตัด

       ราคานี้ ไม่ได้รวมค่าตรวจอัลตร้าซาวน์ และค่าแพทย์ ในวันก่อนการผ่าตัด 3,000บาท

             ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน

              ผ่าตัดโดยทีมศัลยแพทย์หลอดเลือดที่มีความชำนาญทางการผ่าตัดเส้นฟอกไต

             เบิกประกันสังคมได้ ตามสิทธิของผู้ป่วย

             

ศูนย์ไตเทียม