Ep128 ไตวาย ออกกำลังกายแบบไหนดี?

ไตวาย รักษาไม่หาย แต่สามารถทำให้ ความเสื่อม ชะลอตัวลงได้ ด้วยการออกกำลังกาย แล้ว ผู้ป่วยโรคไต ควรออกกำลังแบบไหนดี ?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep113ไขมันสูง ภัยเงียบในผู้ป่วยไตวาย

สาเหตุสำคัญของ โรคไตวาย คือ เบาหวาน กับ โรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่า ไขมันในเลือดที่สูงอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง ที่ทำให้ไตวาย เหมือนกับ เบาหวาน หรือโรคความดันสูง แต่ ไขมันในเลือดที่สูง ก็สามารถ เสริม หรือ เร่งให้ ผุ้ป่วยเบาหวาน หรือ โรคความดันโลหิตสูง เกิดไตวายเร็วขึ้น และ โรคร้ายแรงอื่นๆ โดยเฉพาะ โรคหัวใจ ที่จะเกิดตามมาอีก
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ฟอกไตแล้ว กิน ของหวานได้เต็มที่จริงหรือ?

ฟอกไตแล้ว กินของหวานได้เต็มที่ จริงไหม? บทความนี้มีคำตอบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep110 กินเค็มยังไง ไม่ไตวาย

คลิปวิดิโอนี้ มาเล่า เทคนิคการกิน ไม่ให้เกลือเกิน ทั้งสำหรับผู้ป่วยไตวาย และคนที่ไตยังดีอยู่

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

เทคนิคการ หยุดบุหรี่

บทความนี้ เล่าถึง อุปสรรคของการหยุดบุหรี และทำยังไงให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

5ข้อเสี่ยง ไตวาย ในคนเป็นเบาหวาน

เป็นเบาหวาน แล้วไม่อยาไตวาย ต้องทำสิ่งนี้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep106 ไตวาย ดีขึ้นได้เพราะสิ่งนี้

มีการรักษาแบบหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยไตวาย ชะลอความเสื่อมของไต ให้ช้าลงได้
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ไตวาย กิน โปรตีน แค่ไหน ไตไม่วาย?

วิดีโอนี้ ได้เล่าเรื่องราวของ การเลือกกินอาหารที่มี โปรตีน สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี