Ep113ไขมันสูง ภัยเงียบในผู้ป่วยไตวาย

ไขมันสูง ภัยเงียบในผู้ป่วยไตวาย

สาเหตุสำคัญของ โรคไตวาย คือ เบาหวาน กับ โรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่า ไขมันในเลือดที่สูงอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง ที่ทำให้ไตวาย เหมือนกับ เบาหวาน หรือโรคความดันสูง แต่ ไขมันในเลือดที่สูง ก็สามารถ เสริม หรือ เร่งให้ ผุ้ป่วยเบาหวาน หรือ โรคความดันโลหิตสูง เกิดไตวายเร็วขึ้น และ โรคร้ายแรงอื่นๆ โดยเฉพาะ โรคหัวใจ ที่จะเกิดตามมาอีก

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

การบริการประกอบไปด้วย

ศูนย์พักฟื้น กายภาพบำบัด และ ดูแลผู้สูงอายุ แบบพักรายเดือน

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง เบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกไตได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คลินิกทำเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง สามารถเบิกได้ตามสิทธิ

คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคกระดูกและข้อ

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, คลินิกโรคกระดูก