6 เทคนิค ป้องกัน อัมพาต

อัมพาต เกิดกับใครก็ได้ 6เทคนิคที่ทำให้คุณปลอดภัยจากอัมพาต
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep136 เป็น อัมพาต ไม่ทำกายภาพบำบัด จะเป็นยังไง?

กายภาพบำบัด คือวิธีการรักษาหลักที่จะทำให้ ผู้ป่วยอัมพาต หายจาก ความพิการได้ แต่ก็มี ผู้ป่วยอัมพาต อีกจำนวนมากที่ ไม่ได้รับการฟื้นฟูกายภาพบำบัด สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นจากความไม่รู้ ในคลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าถึง ผลกระทบกับ ผู้ป่วยอัมพาต ที่ไม่ได้รับการทำกายภาพบำบัด จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ฟื้นฟู อัมพาต
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกโรคหัวใจ
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep204 อัมพาตรักษาหายไหม?

แขนขาอ่อนแรงจาก อัมพาต รักษาให้หายได้ นักกายภาพบำบัด มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep135 ทำไมกายภาพบำบัดทำให้ หาย อัมพาต?

อัมพาต สามารถหายได้ด้วย การทำกายภาพบำบัด คลิปวิดิโอนี้ ได้อธิบาย หลักการของการ ฟื้นฟู กายภาพบำบัด ที่มีส่วนในการ กระตุ้นให้สมอง เกิดการเรียนรู้ใหม่ หรือ Neuroplasticity ซึ่งเป็น กลไกหลักที่ช่วยให้ ผู้ป่วยอัมพาต กลับลุกขึ้นมาเดินได้

คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep134 ทำไม อัมพาต ทำให้เหนื่อยง่าย?

อาการเหนื่อยง่าย ใระยะแรกที่เกิดอัมพาต เป็นอาการหนึ่งที่ตามมาพร้อมกับ การเป็นอัมพาต มีหลายสาเหตุ การเหนื่อยง่าย ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ในการทำกายภาพบำบัด การฟื้นตัวจากอัมพาต จึงช้าลง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep133 คุณเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตไหม?

คุณอาจจะเป็นคนหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น อัมพาต
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep130 อัมพาตหายได้ด้วยสิ่งนี้

ทำไม กายภาพบำบัด ถึงรักษา อัมพาต ให้หายได้ กายภาพบำบัดทำให้ เกิดการปรับตัวของสมองที่ เรียกว่า การเรียนรู้ใหม่ของสมอง Neuroplasticity

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

อัมพาต ดีขึ้นไหม รู้ได้อย่างไร?

เมื่อไหร่ อัมพาตถึงจะหาย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า อัมพาต ดีขึ้น
บทความนี้มีคำตอบ
นักกายภาพบำบัดประจำ
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep71 อัมพาตกับคุณค่าในตัวเองที่หายไป

อัมพาต กับ การมองหา คุณค่าในตัวเอง
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี