ฟอกไต พักรายเดือน

ปัญหา ความเหนื่อยล้า ค่าใช้จ่าย ภาระของญาติ กับการเดินทางมา ฟอกไต ที่ ศูนย์ไตเทียม แทบวันเว้นวัน จะหมดไป โปรแกรม พักรายเดือนพร้อมฟอกไต ทางเลือกใหม่ของ ผู้ป่วยไตวาย ที่มารับการฟอกไตที่ ศูนย์ไตเทียม ชีวา โดย ผู้ป่วยสามารถ เลือกที่จะพักฟื้น แบบ รายเดือน พร้อมกับ การฟอกไต ไปด้วย ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของญาติผู้ป่วย และ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเดินทางแต่ละครั้ง โดยค่าใช้จ่ายรายเดือน ราคา 25,000บาท*

บริการประกอบไปด้วย อาหาร3มื้อ, ห้องพักรวมแบบแยกชายหญิง, ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน

*ราคานี้ไม่ได้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการฟอกไต, ค่ารถทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน, ค่าของใช้ส่วนตัว, ค่ากายภาพบำบัด, ค่าการพยาบาลพิเศษ และ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชีวา
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัด
ชีวา

ฟอกไต พักรายเดือน
ฟอกไต พักรายเดือน
ฟอกไต พักรายเดือน
ฟอกไต พักรายเดือน