หมดปัญหา ค่าใช้จ่าย และ ภาระของญาติ ในการเดินทางไปฟอกไต ที่ ศูนย์ไตเทียม ด้วย โปรแกรม พักรายเดือนพร้อมฟอกไต ทางเลือกใหม่ของ ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถ เลือกที่จะพักฟื้น แบบ รายเดือน พร้อมกับ การฟอกไต ไปด้วยใน

ราคาแพ็กเกจ รายเดือน 25,000บาท*

การบริการประกอบไปด้วย อาหาร3มื้อ, ห้องพักรวมแบบแยกชายหญิง, ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน

*ราคานี้ไม่ได้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการฟอกไต, ค่ารถทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน, ค่าของใช้ส่วนตัว, ค่ากายภาพบำบัด, ค่าการพยาบาลพิเศษ และ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์ไตเทียม

ชีวา