ผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริงดีกว่าเส้นเทียม?

ผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริง เป็นวิธีผ่าตัดที่ทำให้เส้นเลือดดำ มาเชื่อมต่อกับ เส้นเลือดแดงที่อยู่ใกล้เคียง จนเกิดรูเชื่อมระหว่างเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดง รูเชื่อมนี้ทำให้เลือดในหลอดเลือดแดง ซึ่งโดนความดันในเส้นเลือดแดงที่สูง ส่งเลือดข้ามายังเส้นเลือดดำ เลือดที่ข้ามมา ก้มาดันให้ผนังเส้นเลือดดำโป่งขยายและผนังเส้นเลือดมีความแข็งแรง ซึ่งใช้เวลารอ นาน 4-6สัปดาห์ จึงจะใช้งานได้ แต่ในผู้ป่วยบางราย ที่รับการผ่าตัดเส้นฟอกไตจริงไป ก็อาจจะใช้งานไม่ได้ เพราะเส้นเลือดดำที่ผ่าตัดไป ไม่มีการขยายขนาดของเส้นเลือด ทำให้ไม่สามารถใช้งานเส้นฟอกไตได้

เส้นฟอกไตแบบเส้นเทียม เป็นการผ่าตัดให้เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงเชื่อมกันโดยใช้ เส้นเลือดเทียม เป็นสะพานให้เลือดในเส้นเลือดแดง ข้ามไปยังเส้นเลือดดำ แรงดันที่ส่งเลือดวิ่งจากเส้นเลือดแดงนี้ ก็จะช่วยส่งให้ เลือดออกจากเส้นเลือดเทียม ไปยังเครื่องฟอกไตได้

ผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริง ดีกว่าแบบ เส้นเทียม?

การผ่าตัดเส้นฟอกไต แบบ เส้นจริง เป็นการผ่าตัดให้มีการเกิดรูที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ และด้วยเหตุผลที่ว่า แรงดันในหลอดเลือดแดงที่สูงกว่าในหลอดเลือดดำ เลือดจึงไหลจากหลอดเลือดแดง ผ่านรูที่ผ่าตัดไว้ ข้ามมายังหลอดเลือดดำ รอเวลาให้หลอดเลือดดำมีขนาดใหญ่ขึ้น ผนังแข็งแรงจนจนสามารถใช้ในการแทงเข็มและดึงเลือดออกไปยังเครื่องฟอกไต หลังผ่าตัดจึงต้องรอเวลาให้หลอดเลือดมีขนาดโต ไม่สามารถใช้งานหลังผ่าตัดได้ทันที

วิธีการผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริงจะเป็น วิธีแรกที่ ศัลยแพทย์หลอดเลือด จะเลือกในการผ่าตัด เพราะว่า

การผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริง เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า, ค่าใช้จ่ายถูกกว่า, ใช้งานได้นานกว่า, มีโอกาสติดเชื้อ หรือตีบตันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบใช้หลอดเลือดเทียม

นอกเสียจากว่า ผู้ป่วยมีหลอดเลือดที่แขนมีขนาดเล็กเกินไปที่จะผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริงได้ ศัลยแพทย์ก็อาจจะ เลือกการผ่าตัดแบบหลอดเลือดเทียม เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ข้อเสียของการผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นจริงคือ หลังผ่าตัดต้องรอให้หลอดเลือดดำมีขนาดใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้หลังผ่าตัดต้องใช้เวลารอนานถึง 6-8สัปดาห์ ในขณะที่การผ่าตัดเส้นฟอกไตแบบเส้นเทียม เป็นการใช้วัสดุเทียม หรือหลอดเลือดเทียมที่มีขนาดใหญ่และผนังแข็งแรงจึงสามารถใช้ในการแทงเข็มเพื่อฟอกไตได้ ใช้เวลารอให้เส้นใช้งานได้ไม่นานเท่ากับ การผ่าตัดแบบเส้นจริง แต่ก็ยังต้องรอถึง 4สัปดาห์หลังผ่าตัดจึงจะใช้งานได้

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

ศัลยแพทย์หลอดเลือด

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา