Ep191 เป็นความดันสูง ไม่กินยา ได้ไหม?

ความดันสูง

คุณหมอ ครับ ความดันสูง แล้ว มันจะทำอะไรเรา? ผมก็สบายดี ไม่กินยาได้ไหม?

ความดันสูง เป็นภัยเงียบ คำว่า ภัยเงียบ ก็คือ การที่คนเรา มีความดันสูงขึ้น และ ขณะที่ความดันนั้นสูงขึ้น เราจะไม่รู้ตัว ไม่มีอาการแสดงให้เห็น จนกระทั้งหลายคน มองข้ามระดับความดันที่สูงนี้ไป บางคน คิดว่า ความดันสูงทำให้ปวดหัว ดังนั้น เวลาไม่ปวดหัวก็แสดงว่า ความดันไม่สูง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ทำให้ผู้ป่วย ขาดการติดตามรักษา จนในที่สุด ความดันที่สูงเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ก็ค่อยๆทำลาย อวัยวะในร่างกายคนเรา จนก่อให้เกิดโรคตามมาในที่สุด

ผู้ป่วยหลายคน ก็มักจะถามว่า ความดันสูง ไม่เห็นมีอาการอะไร ไม่กินยาได้ไหม แล้ว ถ้าไม่กินยาจะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าเราไม่รักษา ความดันที่สูง ผิดปกติ จะเกิดอะไรขึ้น

ความดันสูง สามารถทำร้าย ทุกอวัยวะในร่างกาย ไปพร้อมๆกัน ลองนึกภาพ หลอดเลือดในร่างกายคนเรานะครับ หลอดเลือดเหล่านี้ จะแผ่กระจายไปทุกอวัยวะ ทุกเนื้อเยื่อในร่างกายเรา และ การที่ความดันสูง ก็หมายถึง ความดันในหลอดเลือดเหล่านี้ สูงขึ้นด้วย ผมจะเปรียบเทียบ หลอดเลือดเหล่านี้ กับท่อประปาในบ้าน แรงดันในท่อประปาที่สูง ก็เปรียบเสมือน ความดันในหลอดเลือดที่สูง ส่งผลให้เกิดแรงอัดมาที่ผนังของท่อประปา เมื่อใช้ท่อประปานี้ไปนานๆ ผนังของท่อประปาก็มีความเสื่อม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ผนังหลอดเลือดก็เช่นเดียวกัน เมื่อความดันในหลอดเลือดส่งแรงดันมาที่ผนังหลอดเลือด ผนังหลอดเลือดก็จะค่อยๆ เกิดการเสื่อม โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด มีไขมันแทรกเข้าไปในผนังหลอดเลือด หรือมีการสะสมหินปูนในผนังหลอดเลือด พอเวลาผ่านไป ผนังของหลอดเลือดก็จะพอกพูน หนาตัว จนทำให้รูในหลอดเลือดตีบแคบลง จนเกิดภาวะหลอดเลือดตีบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โรคที่เกิดจากหลอดเลือดเหล่านี้ตีบ ก็ได้แก่ หลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้คนไข้ แน่นหน้าอก,เหนื่อยง่าย หรือ น้ำท่วมปอด หรือ เกิดหลอดเลือดในสมองตีบ เกิดอัมพาต, หลอดเลือดที่ไตตีบ เกิดไตวาย จนต้องฟอกไต จะเห็นว่า อาการเกิดได้แทบทุกระบบ ขึ้นอยู่กับว่า หลอดเลือดบริเวณไหนมีปัญหา

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม