Ep191 เป็นความดันสูง ไม่กินยา จะเป็นยังไง?

ผมเป็น ความดันสูง ไม่เห็นมีอาการอะไร ถ้าผมไม่กินยา จะเป็นอะไรไหม?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

Ep188 ความดันสูงชั่วคราว ไม่อยากเป็นอัมพาตต้องทำสิ่งนี้

ความดันสูงชั่วคราว ถึงแม้ว่าจะไม่จัดว่าเป็นโรคความดันสูง แต่ ก็ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเกิด อัมพาตได้ พอดแคสต์นี้ มีวิธีมาแนะนำจัดการ ความดันสูงชั่วคราวด้วยตนเอง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

เครียด ทำให้เป็นโรคความดันสูงได้?

ความเครียด สามารถทำให้เกิดโรคความดันสูงได้จริงหรือไม่?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

Ep107 ความดันสูง ไม่ต้องกินยาได้ไหม?

ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่รักษาไม่หาย หลายคนกังวลกับการที่ตัวเองต้องกินยาตลอดชีวิต แต่การรักษาความดันสูง ไม่ได้มีแค่วิธีการกินยา ยังมีการรักษาอีกวิธีหนึ่ง คือการรักษา โดยไม่ต้องใช้ยา หรือ การปรับพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ความดันโลหิตสูง การปรับพฤติกรรม ดังกล่าวทำอย่างไร คลิปวิดิโอนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

วัดความดันที่ โรงพยาบาลแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง?

วัดความดันแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง จริงไหม?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep155 เป็นความดันสูง ต้องกินยาตลอดชีวิตไหม?

ความดันสูง ต้องกินยาตลอดชีวิต จริงหรือ?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

Ep146 ความดันสูงชั่วคราว ต้องกินยาไหม?

ความดัน เดี๋ยวสูง เดี๋ยวต่ำ แบบนี้ เรียกว่าเป็นโรคความดันไหม? ต้องรักษาไหม?
คลิปวิดิโอนี้มีคำตอบ
คลินิกโรคหัวใจ ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
บางใหญ่ นนทบุรี

เป็นโรคความดันสูง ไม่ต้องกินยาได้ไหม?

ความดันสูง ต้องกินยาตลอดชีวิตไหม ไม่กินยาได้ไหม
บทความนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep65 ความดันสูง ทำให้ ไตวาย?

ความดันสูง ต้นเหตุหนึ่งของโรคไตวาย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ความดันสูง ก็ทำให้ ไตวาย ได้?

ทำไม ความดันสูง จึงเป็น ต้นเหตุของ ไตวาย
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไตชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี