Ep175 น้ำท่วมปอด ต้องกินยาขับปัสสาวะตลอดชีวิตไหม?

น้ำท่วมปอดต้องกินยาขับปัสสาวะตลอดชีวิตไหม?

อาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ ยิ่งนอนยิ่งหอบ ต้องนั่งหลับ บางคน ขาบวม อาการแบบนี้ อาจจะบอกว่าคุณกำลังมีภาวะน้ำท่วมปอด ผู้ป่วยหลายคน เข้าใจว่า น้ำท่วมปอด เพราะน้ำในตัวมากเกินไป ก็เลยต้องกินยา ขับปัสสาวะ ไล่น้ำออกจากร่างกาย จริงๆแล้ว ยาขับปัสสาวะนี้ต้องกินตลอดชีวิตไหม?

น้ำท่วมปอด เป็นภาวะ ที่ความดันในหลอดเลือดในปอดสูงมาก จนดันน้ำในหลอดเลือดให้ออกมาอยุ่ในถุงลม เมื่อถุงลมมีน้ำฉาบอยู่ภายใน อากาศที่หายใจเข้าไป ก็ไม่สามารถผ่านถุงลมเข้ามาในหลอดเลือดได้ ร่างกายก็เลยขาดออกซิเจน ผู้ป่วยก็เลยต้องหอบ หายใจเร็ว ดังนั้น ปัญหาของ ภาวะน้ำท่วมปอดก็คือ สาเหตุอะไรที่ทำให้ ความดันในปอดสูงมากผิดปกติ สาเหตุสำคัญอันหนึ่งก็คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่บีบตัว ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่เราเรียกกันว่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกมาก เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว, ไตวาย, ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ ที่จะหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ น้ำท่วมปอด

น้ำท่วมปอด จึงไม่ได้เกี่ยวกับ การที่ร่างกายคนเรามีน้ำมากเกินไป จนต้องขับน้ำออกด้วยการกินยา ขับปัสสาวะ การแก้ที่สาเหตุของน้ำท่วมปอด จึงเป็นกุญแจสำคัญ ในการรักษา น้ำท่วมปอด ไม่ใช่ ยาขับปัสสาวะ แต่ ยาขับปัสสาวะ จะมีประโยชน์ ในช่วงที่ ผู้ป่วยกำลังเกิดอาการน้ำท่วมปอด การขับปัสสาวะก็จะช่วยให้น้ำในร่างกาย และน้ำในปอดลดลง ช่วยลดอาการเหนื่อยในเบื้องต้นได้ แต่การใช้ยาขับปัสสาวะที่ไม่เหมาะสม ก็สามารถส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยได้

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ล้างไตทางหน้าท้อง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผ่าตัดเส้นฟอกไต บัตรทอง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตประกันสังคม
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม

ชีวา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี การบริการประกอบไปด้วย

1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง

2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ

3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ

4 คลินิกโรคหัวใจ ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย , คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, น้ำท่วมปอด, ยาขับปัสสาวะ