ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกไต สามารถใช้สิทธิการรักษา โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง(สปสช) หรือ เบิกจ่ายตรง(ข้าราชการ) หรือ สิทธิประกันสังคม ไม่ว่าจะสังกัด โรงพยาบาลใดก็ตาม ทั่วประเทศ สามารถรับการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนแบบถาวร ทั้งแบบเส้นจริง(AVF) หรือ เส้นเทียม(AVG) โดยทีมแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด โดยที่ ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือ ข้าราชการ จะไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่ต้องสำรองจ่าย ส่วน ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดก่อนแล้วจึงทำเรื่องเบิกกับ สำนักงานประกันสังคม ภายหลัง ซึ่งต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การเบิกของสำนักงานประกันสังคม