ขั้นตอนย้ายมาฟอกไตที่ ชีวา

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง หรือ ประกันสังคม ไม่ว่าสังกัดโรงพยาบาลใดก็ตาม สามารถย้ายมาฟอกไต ที่ ศูนย์ไตเทียม ชีวา ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟอกไตแบบพื้นฐาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงหรือแบบ ออนไลน์ ได้ด้วย

ชีวา
คลินิกกายภาพบำบัด