ชีวา สหคลินิก  ให้บริการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด และ ตรวจรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด  ตั้งอยู่ที่ ชั้น1 ของศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  ชีวา อยู่ในซอยกันตนา ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  นนทบุรี

เวลาทำการคลินิก

       เปิดบริการทุกวัน  9.00-16.00  ยกเว้น หยุดทุกวันอังคาร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ศูนย์ไตเทียม