ศูนย์ไตเทียม ชีวา เป็นศูนย์ฟอกไต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

การฟอกไตอยู่ในการดูแลของทีมอายุรแพทย์โรคไต และ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟอกไตโดยเฉพาะ

มีการให้บริการทั้งการฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง หรือ ฟอกไตแบบออนไลน์ และ การฟอกไตแบบพื้นฐาน

นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถที่จะเลือกบริการ ฟอกไตแบบพักฟื้นแบบรายเดือนได้อีกด้วย

ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง/สปสช หรือ ประกันสังคม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม ตั้งอยู่บนชั้น2 ของ ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ชีวา มีบริการลิฟท์ขนาดใหญ่ ให้บริการ, ที่จอดรถสะดวกสะบาย บรรยากาศที่ร่มรื่น

รอบการให้บริการฟอกไต

รอบที่1 เริ่ม 05.30

รอบที่2 เริ่ม 10.00

รอบที่3 เริ่ม 14.00

ให้บริการฟอกไต จันทร์-เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

โทรศูนย์ฟอกไตโดยตรง 0800702932

ฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ไตเทียม